Όσα πρέπει να ξέρετε για τη ρύθμιση οφειλών με τις 120 δόσεις.

Σε νομοσχέδιο προς ψήφιση κατατέθηκε η ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία η οποία πρόκειται να ψηφιστεί στις αρχές του Μάη στη Βουλή. Σύμφωνα με αυτήν τα χρέη των οφειλετών προς τα δημόσια ταμεία θα μπορούν να ρυθμίζονται μέχρι και σε 120 δόσεις ενώ το ποσό της κάθε δόσης δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ για όλους τους πολίτες και 30 ευρώ για τους αγρότες. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση θα μπορούν να  επαναϋπολογίζονται τα χρέη από το 2002 έως το 2016 για όλους εκτός των εργοδοτών και των αγροτών που δε δικαιούνται να γίνει επαναϋπολογισμός. Η ρύθμιση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) η οποία θα ανοίξει λίγες μέρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Για την έναρξη της ρύθμισης θα χρειάζονται να πραγματοποιηθούν λίγα και απλά βήματα. Αρχικά γίνεται η είσοδος του πιστοποιημένου χρήστη στην πλατφόρμα μέσω των κωδικών του στο  Taxisnet. Πιστοποίηση του χρήστη θα μπορεί να γίνεται μέσω του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ,  ενδεχομένως και μέσω του Αριθμού Μητρώου του στο ασφαλιστικό ταμείο που ανήκει. Μετά την πιστοποίηση του θα χρειαστεί να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Ύστερα από αυτό, εμφανίζονται όλες οι οφειλές του χρήστη από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο σημείο αυτό ερωτάται ο χρήστης εάν επιθυμεί τον επαναϋπολογισμό των οφειλών του προτού αυτές ρυθμιστούν. Κάποιες οφειλές θα επαναϋπολογίζονται αυτόματα ενώ για άλλες θα απαιτείται ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτό θα βεβαιώνεται η νέα οφειλή από την ΚΕΑΟ εντός δύο τριών ημερών και τότε ο χρήστης θα ξαναμπαίνει στην πλατφόρμα προκειμένου να δει τη νέα ταυτότητα οφειλής του και να ρυθμίσει τον αριθμό των δόσεων.

Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση θα μπορεί κάποιος να δει πότε και πώς θα πρέπει να πληρώσει την πρώτη δόση ώστε η ρύθμιση να θεωρείται έγκυρη και κατόπιν αυτού θα μπορεί να λάβει ενημερότητα εφόσον είναι τακτοποιημένες και οι ασφαλιστικές εισφορές του για το τρέχον έτος. Το επιτόκιο των ρυθμιζόμενων δόσεων κατ’ έτος θα είναι 5%.