Οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι κυρίως απαισιόδοξοι

Οι Έλληνες καταναλωτές φαίνονται απαισιόδοξοι για το μέλλον της εθνικής οικονομίας και τα προσωπικά τους οικονομικά, σύμφωνα με έρευνα του Συλλόγου Επιχειρήσεων και Λιανικών Πωλήσεων της Ελλάδας.
Οι καταναλωτές αναμένουν ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους θα μειωθεί περαιτέρω λόγω της πανδημίας, οδηγώντας σε πιο συντηρητική συμπεριφορά των καταναλωτών και περαιτέρω απώλειες για το λιανικό εμπόριο, το οποίο ήδη μπάζει, καθώς και την υπηρεσία τροφίμων και τον τουρισμό.
Το επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών λιανικής το Δεκέμβριο του 2020 ανήλθε σε μείον 39 βαθμούς, με μόνο το 12% των ερωτηθέντων να αναμένουν βελτίωση της οικονομίας της χώρας τους επόμενους έξι έως εννέα μήνες και ακόμη χαμηλότερο 8% αναμένοντας οποιαδήποτε βελτίωση στα προσωπικά τους οικονομικά.
Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του ELTRUN, του διαδικτυακού εργαστηρίου εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαπίστωσε επίσης ότι περισσότεροι από δύο στους τρεις καταναλωτές (70%) ξοδεύουν πάνω από το 80% του διαθέσιμου εισοδήματός τους κάθε μήνα, και το ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ξοδεύουν περισσότερο από το συνολικό μηνιαίο εισόδημά τους, κάτι που σύμφωνα με τους ερευνητές σημαίνει ότι δανείζονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους.