Ο μέσος φορολογούμενος πρέπει να εργάζεται 179 ημέρες για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του

Οι Έλληνες φορολογούμενοι γιόρτασαν την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας τους την Τρίτη 29 Ιουνίου, φέτος, καθώς τους χρειάστηκαν 179 ημέρες για να καλύψουν τις ετήσιες υποχρεώσεις τους έναντι φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσίευσε το Κέντρο Φιλελεύθερων Σπουδών Μάρκος Δραγκούμης την Τρίτη.
Οι Έλληνες χρειάζονται μόλις έξι μήνες για να πληρώσουν τα 71,9 δισεκατομμύρια ευρώ των συνολικών οφειλών, που είναι διπλάσιο από αυτό που πληρώνουν τα νοικοκυριά για να καλύψουν τις ετήσιες βασικές τους ανάγκες. Ωστόσο, αν προσθέσουμε το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης για το 2021 που αντιπροσωπεύει μελλοντικούς φόρους, τότε η συμβολική Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το τρέχον έτος θα έρθει 42 ημέρες αργότερα - στις 10 Αυγούστου.
Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι Έλληνες μπορεί να εργάζονται πολύ καιρό για να εξοφλήσουν τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο φορολόγησης, καθώς η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης σε σχέση με τους φόρους που επιβάλλονται μεταξύ των 26 χωρών στο δείγμα. Ενώ η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα είναι παρόμοια με αυτήν στη Γερμανία, και πολύ μεγαλύτερη από αυτήν στη Σουηδία, τη Φινλανδία και την Ιταλία, το ποσοστό ικανοποίησης των Ελλήνων με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τη δικαιοσύνη είναι ένα από τα χαμηλότερα μεταξύ των κρατών μελών Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια φαίνεται να υπάρχει βελτίωση στο ρεκόρ της Ελλάδας: Από τις 186 ημέρες του ετήσιου έργου που χρειάστηκε το 2018 για την κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης, μειώθηκε σε 181 ημέρες το 2019, 175 το 2020 και 179 φέτος.
Το 2021 οι Έλληνες εργάστηκαν 75 ημέρες για την πληρωμή των έμμεσων φόρων, 60 ημέρες για να καλύψουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 43 ημέρες για έμμεσους φόρους και μία ημέρα για την πληρωμή των φόρων κεφαλαίου.
Μεταξύ 1999 και 2018 οι Έλληνες έπρεπε να αυξήσουν τις εργάσιμες ημέρες τους για το κράτος κατά 47 ημέρες. Αυτό αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις διάσωσης που είχαν το κράτος εισπράξει αυξημένους φόρους. Ωστόσο, από την άποψη της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής πολιτικής οι Έλληνες κατατάσσονται 24η μεταξύ 26 εθνών στην Ευρώπη.