Νέα δεδομένα στον τρόπο εξέτασης και χορήγησης διπλώματος οδήγησης.

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο που αφορά στην χορήγηση διπλωμάτων οδήγησης με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση μάλιστα. Σύμφωνα με αυτό, πολλές αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στον τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης προκειμένου κάποιος να λάβει δίπλωμα.

Αρχικά ο εξεταζόμενος θα αξιολογηθεί τοσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο όπως γινόταν μέχρι τώρα, μόνο που η πρακτική εξέταση θα χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στη φάση της “πορείας” όπως και παλαιότερα αλλα και στη φάση των “δεξιοτήτων οδήγησης”. Στα δύο στάδια της πρακτικής εξέτασης  θα αξιολογούνται οι οδηγικές ικανότητες αλλα και η οδηγική συμπεριφορά του υποψηφίου. Ο δάσκαλος οδήγησης δεν θα έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται στο αυτοκίνητο την ώρα της εξέτασης, ενώ ο νόμος ορίζει ότι ο εξεταστής θα είναι ένας μόνο. Μάλιστα το ποιός πρόκειται να είναι ο εξεταστής θα ορίζεται με κλήρωση λίγα λεπτά πριν την εξέταση. Η πρακτική εξέταση όσο και η θεωρητική θα βιντεοσκοπούνται και θα αναμεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο. Εαν ο εξεταζόμενος πετύχει στην θεωρητική εξέταση θα μπορεί να προχωρήσει με την πρακτική όπως γινόταν εως τώρα. Εαν όμως αποτύχει στην πρώτη φάση της πρακτικής εξέτασης δε θα μπορεί να προχωρήσει στη δεύτερη και αν αποτύχει στη δεύτερη θα επαναξετάζεται και στην πρώτη. Η αξιολόγηση του εξετασθέντος δε θα γίνεται άμεσα όπως γινόταν μέχρι τώρα, παρά πέντε μέρες μετά την εξέταση, αφού συνεκτιμηθεί όλο το οπτικοακουστικό υλικό. Η τιμή στα εξέταστρα ορίζεται στα 15 ευρώ. Οι εξεταστές θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης και με συγκεκριμένη αμοιβή.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, θα μπορούν πλέον να εξετάζονται για δίπλωμα οδήγησης και ανήλικα άτομα ηλικίας 17 ετών. Εφόσον κριθούν ικανά, κατόπιν της εξέτασης, θα τους χορηγείται προσωρινή άδεια σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να οδηγούν συνοδεία ενηλίκου. Ο ενήλικας αυτός θα πρέπει να είναι 30 ετών και άνω, να κατέχει και ο ίδιος φυσικά δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να μην έχει συγκεντρώσει αρνητικούς πόντους στο ηλεκτρονικό point system. Ο ανήλικος οδηγός θα πρέπει να κατέχει μια ειδική ασφάλιση προκειμένου να οδηγεί και το κανονικό του διπλωμα θα το λαμβάνει μόλις ενηλικιωθεί. Αυστηρά χρηματικά πρόστιμα προβλέπεται να επιβάλλονται στους παραβάτες αυτών των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων. Θα ελέγχονται για τυχόν παραβάσεις τόσο οι εξεταζόμενοι, όσο και εκπαιδευτές, εξετάστές και αξιολογητές. Το ύψος του προστίμου θα προσαρμόζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και θα ξεκινάει από τα 100 ευρώ φτάνοντας κι έως τα 6000 ευρώ.