Μέτρα για ελάφρυνση των εξόδων γύρω από την κατοικία ενοικιαζόμενη ή ιδιόκτητη.

Αποτελούσε δέσμευση της Κυβέρνησης στα πλαίσια της ΔΕΘ πριν λίγους μήνες η έμμεση ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών μέσω της επιδότησης στέγασης.  Πλέον, έφτασε η ώρα υλοποίησης της δέσμευσης αυτής σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέχει αφενός επίδομα ενοικίου σε 260 χιλιάδες οικογένειες. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως και θα καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια καθώς κι ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε νοικοκυριού. Το συνολικό πακέτο επιδότησης για το ενοίκιο ανέρχεται στις 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως που θα κατανεμηθεί σε 667 χιλιάδες ανθρώπους (των 260 χιλιάδων νοικοκυριών που προαναφέραμε). Το σημαντικό στην προκείμενη ρύθμιση είναι ότι κάθε παιδί προσμετράται ως ενήλικας στον υπολογισμό του επιδόματος. Το μέτρο αυτό υπάγεται σε μια δέσμη μέτρων για την ενίσχυση των παιδιών που από 822  εκατομμύρια που ήταν το 2015 πλέον ανέρχονται σε 1 δις και 416 εκατομμύρια ευρώ.

Ως προς το πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικού δανείου, αφορά περισσότερο σε νοικοκυριά με κόκκινα δάνεια. Αποσκοπεί  στην κατά το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των κόκκινων δανείων μέσω της παροχής της μέγιστης δυνατής προστασίας της πρώτης κατοικίας για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και της στήριξης του Τραπεζικού συστήματος παράλληλα. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του είναι 200 εκατομμύρια ευρώ που θα κατανεμηθούν σε 180 χιλιάδες νοικοκυριά  ή 460 χιλιάδες πολίτες. Σύμφωνα με τα το πρόγραμμα το κράτος θα επιδοτεί το δάνειο των οικογενειών που θα υπαχθούν σε αυτό, ενώ η Τράπεζα θα φέρει την υποχρέωση να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που προβλέπονται από τη διεθνή νομοθεσία. Τα βοηθητικά μέτρα που μπορούν να πάρουν οι τράπεζες αποσκοπούν στη μείωση της μηνιαίας δόσης μέσω της μείωσης του επιτοκίου, της επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου κλπ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός και των δύο παραπάνω προγραμμάτων που αφορούν στη στέγαση ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στην διασφάλιση της πρώτης κατοικίας, στην ανάκαμψη από την κρίση και στη θέσπιση μιας σταθερής αξιόπιστης καρποφόρας στεγαστικής πολιτικής.