Αλλαγές στις συντάξεις...

Αλλαγή στην ημερομηνία που καταβάλλονται οι συντάξεις του ΕΦΚΑ πρόκειται να δούν οι συνταξιούχοι.

Συγκεκριμένα, στου συνταξιούχους που είναι πρώην μιθωτοί, θα καταβάλλονται την πρότελευταία ημέρα που είναι εργάσιμη του μήνα.

Στους συνταξιούχους που είναι πρωην μη μισθωτοί, θα καταβάλλονται την 4η πριν το τέλος του κάθε μήνα, εργάσιμη ημέρα.

Αυτή η αλλαγή θα εφαρμοστεί από την πληρωμή των συντάξεων του Ιουλίου και άρα οι συνταξιούχοι θα δουν την αλλαγή στα τέλη του Ιουνίου.

Αφορά μόνο τις κύριες συντάξεις και όχι τις επικουρικές.

Για τον μήνα Ιούλιο λοιπόν οι συντάξεις θα καταβληθούν 25 Ιουνίου για αυτούς που είναι πρωην μη μισθωτοί και στις 27 Ιουνίου για αυτούς που είναι πρωην μισθωτοί.

Οι επικουρικές συντάξεις θα πληρωθούν κανονικά στις 2 Ιουλίου.