Μέχρι 16 χρόνια πίσω ψάχνει η εφορία

Μέχρι και 16 χρόνια πίσω μπορεί να φτάσει ο φορολογικός έλεγχος για εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Η πενταετής παραγραφή που ισχύει ως κανόνας, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις εισοδήματος, διαπιστώνεται φοροδιαφυγή, έχουν προκύψει νέα στοιχεία για τον φορολογούμενο, η υπάρχοπυν ενδείξεις διακίνησης μαύρους χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τον "πέλεκυ της τιμωρίας" για όσους εμπίπτουν σ' αυτές τις κατηγορίες επισείει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε εγκύκλιο με την οποία δίνει οδηγίες στις ελεγκτικές υπηρεσίες προκειμένου να θέσουν προτεραιότητες στους ελέγχους.

Από τους αναδρομικούς φορολογικούς ελέγχους γλιτώνουν μόνοόσοι ενταχθούν στη ρύθμιση για τα αδήλωτα εισοδήματα, καθώς όπως αναφέρει η εγκύκλιος, αυτές αντιμετωπίζονται με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις της απόφασης της ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1006/2017.

Λίστες και κατάλογοι με καταθέτες

Σημειώνεται πως η προθεσμία για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, λήγει στις 31 Οκτωβρίου, και δεν θα δοθεί νέα παράταση όπως αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και οι λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και οι υποθέσεις που βρίσκονται στα 65 CDs, όπως επίσης και οι νέοι πολυσέλιδοι κατάλογοι καταθετών εξωτερικού που έλαβε η ΑΑΔΕ στα  τέλη Σεπτεμβρίου από φορολογικές αρχές άλλων χωρών και από τις ελληνικές τράπεζες.

Σημειώνεται πως οι περισσότερες υποθέσεις που υπάρχουν στις λίστες αφορούν στα έτη από το 2006 και μετά. Οσοι λοιπόν δεν ενταχθούν στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων, θα ελεγχθούν, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο να τους επιβληθούν υψηλά πρόστιμα.

Ακόμη, η εγκύκλιος θέτει ως προτεραιότητα και την ολοκλήρωση της  διενέργειας ελέγχων ή ερευνών και τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή πληροφοριακών εκθέσεων, κατά περίπτωση, για τις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν σε Εισαγγελικές Παραγγελίες.

Στην εγκύκλιο ορίζεται  ότι ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις  21.9.2017 δεν έχουν θεωρηθεί εκθέσεις ελέγχου ή δεν έχουν υπογραφεί οι πληροφοριακές εκθέσεις από τον αρμόδιο  προϊστάμενο των ΥΕΔΔΕ.

Υποθέσεις σε βάθος χρόνου

Αποσαφηνίζεται επίσης ότι για τις υποθέσεις από το φορολογικό έτος 2011 και μετά, ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής. Δηλαδή, γενική αρχή είναι πως ο έλεγχος δεν μπορεί να πάει πίσω πέραν της πενταετίας, εκτός ένα συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις. Ειδικότερα:

1.Για τις υποθέσεις από το 2008 και μετά πρέπει να έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή.

2.Για τις υποθέσεις από 2006 και μετά, για να γίνει έλεγχος, πρέπει οι ελεγκτικές αρχές να έχουν ανακαλύψει πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία για τον υπό έλεγχο φορολογούμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4.Για τις υποθέσεις από το 2001 και μετά, έλεγχος πέραν την πενταετίας, γίνεται μόνο στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης εισοδήματος.

Επίσης η ΑΑΔΕ διευκρινίζει πως στην περίπτωση που μέχρι 21.9.2017 δεν έχει ξεκινήσει έλεγχος ή δεν έχει εκδοθεί Σημείωμα Διαπιστώσεων, συντάσσεται μόνο υπηρεσιακό σημείωμα, το οποίο τίθεται στον φάκελο της υπόθεσης ως αναπόσπαστο στοιχείο του.

Στην περίπτωση που μέχρι τις 21.9.2017 έχει συνταχθεί αλλά δεν έχει ακόμη θεωρηθεί η έκθεση ελέγχου, ή δεν έχει υπογραφεί η πληροφοριακή έκθεση ή έχει εκδοθεί Σημείωμα Διαπιστώσεων, ή έχει επιδοθεί κλήση του άρθρου 14 του ΚΦΔ, συντάσσεται έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου ή της έρευνας, η οποία τίθεται στον φάκελο της υπόθεσης ως αναπόσπαστο στοιχείο του. Στην περίπτωση αυτή η υπόθεση αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικό Κέντρο) αποκλειστικά και μόνο για λόγους πληρότητας του φακέλου.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, εάν οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν ενδείξεις ή υπόνοιες  νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή  χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , αποστέλλουν αναφορά απευθείας και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.